การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตามแนวจริตในพระพุทธศาสนา = Management of Human Behavior According to Carita in Buddhism /

ผู้แต่ง
ชำนาญ วงศ์รัศมีเดือน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 304.5 ช532ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ท), 263 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 30 ซม.