การบริหารงานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ = The Administration Affair and Curriculum Activities in Child Development Center of Amphoe Sahatsakhan, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
อมราภรณ์ ยวงวิภักดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 อ293ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฑ), 121 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.