การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ = An Administration in Accordance with Brahmavihara 4 of Administration in Child Development Center Amphoe Kamalasai, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ดวงใจ โจมเสนาะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ด164ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฑ), 106 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.