การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 = The Performance of School Administrators Attached to the Office of Primary Education Service, Roi Et Area 3 /

ผู้แต่ง
ศิริพร ศรีขาวรส
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ศ463ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฌ), 112 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.