การนำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = Leadership to the Four Principles of Sangahavatthu in Khon Kaen Sub-District Administrative Organization, Mueang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วิสิทธิ์ ขจรภพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.9 ว786ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ญ), 117 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.