การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด = The Management of the Child Development Centers According to the Standards set by the local Administraton Department in Thung Khaoluang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
จิรัชยา บุตรพรม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 จ527ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฏ), 135 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.