การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ = The Participatory Action Research for Development the 21st Century skills for Teachers in Kuvanant Technological College /

ผู้แต่ง
อาริยา ธีรธวัช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.72 อ657ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฏ), 243 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.