การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ = The Paticipatory Action Research for Developing the 21st Century skills for Students in Kuvanant Technological College /

ผู้แต่ง
จิรวุฒิ คุวานันท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 370.72 จ512ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฏ), 214 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.