การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นในเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = People's Participation in Local Administration in Mae Hoi Ngoen Sub-District Municipality, Doi Saket District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วรพจน์ ดวงรกดก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ว225ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ด), 146 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.