การนำหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Iddhipada 4 in Duty Performance of Officers in Nakhon Si Thammarat Provincial Administration Organization /

ผู้แต่ง
เบญจวรรณ นครพัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 บ788ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ด), 172 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.