วารสารธรรมศาสตร์ =

Corporate Author
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1