การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Good Governance to Executives' Administration of Tambon Suwannaphum Municipality, Suwannaphum District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
จิราพร ผิวสอาด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.39 จ535ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ต), 160 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.