กระบวนการสอบสวนคดีอาญาเด็กและเยาวชนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี = Investigating Procedures for Child and Juvenile of Inquiry Officer in Saraburi Province /

ผู้แต่ง
ชโลธร สิทธิปัญญา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.25 ช259ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ฏ), 93 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.