การดำเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในมรรคมีองค์ 8 ตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = The Way of Life Following Livelihood (Sammaajiva) Based on Noble Eightfold Paths in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระบุญเลี้ยง โอภาโส (สุขพิพัฒน์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 บ565ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ญ), 81 หน้้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.