ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = Proposed Police for Teachers Development in Schools Under Bangkok Metropolitan Administration /

ผู้แต่ง
งามจิตต์ อุณหะนันทน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.593 ง325ข 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฐ), 300 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.