โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = A Program for Developing Information and Communication Technology (ICT) Skills of Teachers in Schools Ubder Bangkok Metropolitan Administration /

ผู้แต่ง
วันเพ็ญ สังข์สุวรรณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.104 ว435ป 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฏ), 337 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.