การบริหารงานตามหลักพรหมวิหารธรรมของบริษัทรักษาความปลอกภัยบอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = The Administration Based on the Principle of Brahmaviharadhamma of Boss Security (Thailand) Limited Company, Klong Madue Sub-District, Krathum Baen District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
ทองผาภูมิ วิทา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 658.045 ท286ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฒ), 155 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.