การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี = The Tax Collection of Houses and Lands of Cha-Am Municipality, Cha-Am District, Phetchaburi Province /

ผู้แต่ง
กัณยารัตน์ อาจแสน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 336.22 ก392ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฑ), 113 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.