การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของเทศกิจสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร = Duty Performance Based on Iddhipadadhamma of Municipal Police Department of Khet Khlongsan, Bangkok /

ผู้แต่ง
สุริยา นาคอินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.28 ส863ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ด), 127 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.