การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ = A Participation in Local Political Participation of the People in Phari Bueng Sub-District Administrative Organization, Phrai Bueng District, Sisaket Province /

ผู้แต่ง
พระสิทธิเดช สิริธมฺโม (นนเทศนา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.042 ส721ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
(ฒ), 165 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.