การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล = Administration in Accordance with Good Governance of Mahidol University /

ผู้แต่ง
นรีรัตน์ สมหวังสมบัติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.101 น263ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
(ท), 266 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.