การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการปัญหาน้ำเสียในคลองสนามชัย เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร = The Community Committee's Participation in Waste Water Management in Klong Sanamchai, Chomthong District, Bangkok /

ผู้แต่ง
พัสพงค์ นิ่มสำลี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.7394 พ587ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
(ฏ), 103 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.