การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเขตเทศบาลตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Participation in Local Development Kratune Municipal Sub-District, Phipoon District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
กชพร ราชรักษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ก112ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ฐ, 100 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.