การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 = The Process in Drug Prevention and Resolution of School Administrators in Songkhla Educational Area 2 /

ผู้แต่ง
สายสุดา สุขแสง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.78 ส663ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
ฐ, 173 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.