การใช้นิทานชาดกเพื่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสุขกร จังหวัดสมุทรปราการ = An Appication of the Jataka Tales for Inforcement of Dhamma to Secondary School Students of Watsukakhon School, Mueang Disttrict, Samut Prakan Province /

ผู้แต่ง
พิสาขา อ้วนสะอาด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3175 พ786ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ฎ, 135 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.