การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย = Performance According to Good Governance of Local Personnel in Erawan District, Loei Province /

ผู้แต่ง
กฤษ โยทุม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 ก278ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
ฒ, 151 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.