การศึกษาเชิงวิเคราะห์อานิสงส์ของศีล ในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Profit (Anisamsa) of Precepts in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
Phra Thu (Kavivaro) Thach
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ท532ก 2560
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560
Physical description
ฌ, 101 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.