กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน = The Management Strategy of the English Program for Schools Under the Office of the Basic Education Commission /

ผู้แต่ง
ศรินทิพย์ กาญจนธนชัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 ศ174ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ฒ, 425 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.