การนำหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย = Brining Buddhism to Deploy the Democracy of the Country /

ผู้แต่ง
พระชาญชัย ฐานวโร (แก้วสีดา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30132 ช485ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
ซ, 108 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.