การนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอนสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Iddhipada on Work Performance of Officials in Lansaka District Office, Lansaka District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ธีรวัฒน์ เจริญผล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 ธ647ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
ต, 119 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.