การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 = An Application of the Principle of Good Governance to the Administration by the Administrators of Schools Under the Office of Loei Primary Education Service Area 1 /

ผู้แต่ง
คำแปง พรหมพุทธา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ค364ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
ฎ, 141 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.