การนำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี = An Application of the Principle of Brahmaviharadhamma to Duty Performance of the Personnel of Municipalities in Thanyaburi District, Pathum Thani Province /

ผู้แต่ง
นิภานล ไชยมงคล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 น624ก 2561
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Physical description
ณ, 162 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.