การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร = Political Participation of Students in Vocational School in Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
พิสิฐพงศ์ สีดาว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.304 พ778ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ฑ, 146 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.