การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม = Personnel's Development of Ministry of Industry /

ผู้แต่ง
พนัญญา ชนะสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.6 พ159ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ฐ, 139 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.