การดำเนินงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ = The Operatinal Process Protection Against Drugs of the Kalasin Police Station /

ผู้แต่ง
วุฒิชัย จำปาชุม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.45 ว865ก 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
ฐ, 100 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.