การกล่อมเกลาทางการเมืองของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Political Training of Regular Program Students Mahamakut Buddhist University Isan Campus, Mueang District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ชานนท์ ชุมแวงวาปี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 378.304 ช521ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
ณ, 108 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.