การออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล = Easy & Effective Organization Structure Design /

ผู้แต่ง
ณรงค์วิทย์ แสนทอง
Corporate Author
ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1