การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's Decision-Making in the Mayor Election of San Pong Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ณิชานันท์ ริรอม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557