เรื่องเล่าเจ้าแผ่นดินสยาม /

ผู้แต่ง
เอนก นาวิกมูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พิมพ์คำ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1