การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องอานิสงส์ของทานในพระพุทธศาสนา = An Analytical Study of the Benefits of Dana in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาเชน กิตฺติชโย (แสวงมิ้ม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3134 ช712ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2542
Physical description
(ก-ญ) 271 หน้า ; 30 ซม.