การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย (พ.ศ.2489-2530) = Mangement of education of Thai ecclesiastical order 1946-1987 B.C. /

ผู้แต่ง
พระมหามณเฑียร ธีรานนฺโท (จารังกิจ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 ม123ก 2534
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
[ก-ฒ], 361 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.