สามเณรที่สมบูรณ์ /

ผู้แต่ง
พระครูโกศลธรรมสาคร (กุน เมตฺติโก)
Corporate Author
ปัญญา ใช้บางยาง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รติธรรม, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1