100 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย 2436-2536 /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3165 ม243ห 2536
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
650 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.