การประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกสอนของพระนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 /

ผู้แต่ง
พระครูสุนทรธรรมโสภณ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
วจ 371.144 ส793ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
75 หน้า : ตาราง