ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรในสมัยพุทธกาล /

ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ศรี เกียรติกำพล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3092 ว795ค 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
125 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 30 ซม.