ธรรมที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน = A Study of the Obstracles in Practice of Vipassana Kammatthana (Insight Meditation) /

ผู้แต่ง
ยุพกานต์ ตัณฑเกยูร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ย384ธ 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
75 หน้า ; 30 ซม.