การประพฤติพรหมจรรย์ตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา = The Principles of Holy Life in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระมหาสุชาติ สุชาโต (สนิทสนม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ส761ก 2545
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 112 หน้า ; 30 ซม.