กำแพงลม /

ผู้แต่ง
คำสิงห์ ศรีนอก
Corporate Author
ลาว คำหอม ดูที่ คำสิงห์ ศรีนอก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
รส ค384ก 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : แพรว, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.