ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ:ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองลำพูน = People's Satifaction to the Performances : A Case Study of Muang Lamphun Municipal Service /

ผู้แต่ง
อรัญญา ม่วงแดง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 อ388ค 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 109 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.