การเตรียมตัวตายอย่างสงบตามหลักพุทธธรรม /

ผู้แต่ง
รัตนพงศ์ ก๋องตา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ร379ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 147 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 30 ซม.